ใช้สำหรับขออนุญาตไปราชการ หรือสืบค้นข้อมูล
หากต้องการรับ-ส่งหนังสือราชการและงานทะเบียนต่างๆ ให้ใช้ระบบ >> AMSS2560 (รับ-ส่งหนังสือราชการ)


แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome