ใช้สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการและงานทะเบียนต่างๆ
หากต้องการขออนุญาตไปราชการ หรือสืบค้นข้อมูลให้ใช้ระบบ>> AMSS2559 (สืบค้นข้อมูลเดิม)


แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome